Waarom Hodas?

Is uw organisatie goed voorbereid op bedrijfsongevallen?

Elk bedrijf moet volgens wetgeving voldoende EHBO-materialen aanwezig hebben om altijd adequate Eerste Hulp te kunnen verlenen bij bedrijfsongevallen.

Het op orde en compleet houden van de materialen kost de BHV-er echter vaak veel tijd. Hodas ontzorgt de BHV-er en zorgt ervoor dat de gehele BHV-organisatie altijd goed op orde en overzichtelijk geregistreerd is (dit is belangrijk voor uw bedrijfsvoering en ISO-certificering).

Wat is uw huidige situatie?


De EHBO-er of BHV-er van uw bedrijf controleert hoogst waarschijnlijk eens in de zoveel tijd de verbanddozen, AED's en andere materialen. Dit staat echter niet altijd bovenaan het prioriteitenlijstje waardoor het ook wel eens wordt vergeten.

Vaak wordt een overzicht in een Exel lijstje verwerkt maar inzicht en bijhouden van deze lijsten is bewerkelijk en niet altijd up-to-date. Ook is de bereikbaarheid van deze lijsten niet altijd mogelijk op het moment dat de verantwoordelijke persoon op vakantie of ziek is of misschien zelfs de organisatie heeft verlaten.

Na een controle moeten er waarschijnlijk materialen worden vervangen of aangevuld. Dit gebeurt dan door dezelfde, of een andere persoon, die daarna gaat opzoeken waar er besteld moet worden en ook daarmee weer een tijdje bezig is. Leverancier opzoeken, gebruikersnaam en wachtwoord opzoeken en misschien zelfs intern eerst toestemming vragen om te bestellen.

Met Hodas is dit niet meer nodig. HODAS is 24/7 online bereikbaar en kan via een rechten-structuur per medewerker een overzicht bieden en bijhorende acties aangeven en afhandelen.

Maar ik heb toch al een registratiesysteem!


Er bestaan meerdere registratiesystemen waarin u gegevens kunt opslaan maar deze hebben altijd dezelfde tekortkoming en dat is een periodieke melding voor controle en/of vervanging en de opvolging (bestelling) van een benodigde vervanging.


In Hodas kunt u meteen het juiste (vervang-)product bestellen en is binnen enkele dagen uw organisatie weer op orde en voldoet u weer aan de wettelijke verplichting.


Hodas is specialist in EHBO- en BHV materialen met een jarenlange ervaring.Is het uitbesteden van onderhoud d.m.v. een jaarlijkse controle op locatie wel doeltreffend?

Natuurlijk is dat ook een optie, maar u dient dan wel rekening te houden met enkele bijkomende vragen;

  • Is uw organisatie erop voorbereid dat derden door uw locatie(s) lopen? of moet er iemand de boezoeker begeleiden?
  • Wat gebeurt er als na enkele weken een calamiteit en inzet van materialen is geweest? Hoe wordt na een calamiteit alles weer op orde gebracht?
  • Is het eenvoudig om vervangende materialen te bestellen en alles weer up-to-date te krijgen?
  • Krijgt u van de externe partij inzicht in al uw locaties en de status van uw materialen?

 

Wat biedt Hodas?

  • Locatieregistratie: Al uw BHV- en EHBO-middelen van meerdere locaties (gebouwen) en sub-locaties (ruimtes) worden overzichtelijk weergegeven in één overzicht
  • Up-to-date: BHV- en EHBO-middelen altijd compleet en binnen de aangegeven houdbaarheidsdatum. Nieuwe materialen zijn eenvoudig vanuit Hodas te bestellen
  • Compleet: Ook gereedschappen, werktuigen en andere producten kunt u in Hodas registreren en zijn daarna altijd geborgd
  • Totaaloplossing: Ook voor andere aspecten binnen de BHV, zoals o.a. RI&E en opleidingen

HODAS onderscheidt zich door uw materialen niet één keer per jaar tijdens het controlemoment te borgen, maar altijd, elke dag.

Veiligheid & kwaliteit geborgd


Hodas borgt uw (BHV) organisatie. Het gebruik van Hodas verzekert u dat de materialen en gereedschappen altijd aantoonbaar geborgd zijn. U weet dus altijd wanneer materiaal vervangen of gekeurd moeten worden.

Wij kunnen voor u ook diverse BHV-diensten uit handen nemen. Voor informatie hierover kunt u vrijblijvend 
contact met ons opnemen.

Hodas monitort wanneer materialen gecontroleerd of gekeurd moeten worden of wanneer ze over de uiterste houdbaarheidsdatum gaan en informeert u, wanneer nodig, wekelijks per geautomatiseerde emailberichten. Naast het informeren over de status kan Hodas met een druk op de knop de materialen weer aanvullen of vervangen.

Uniek verbanddozen ruilsysteem

Voor verbanddozen heeft
Hodas een uniek ruilsysteem waarmee de Hodas-verbanddozen altijd compleet zijn waardoor u aan de wettelijke eisen voldoet en dus nooit risico loopt.

 


 

Neem uw zorgplicht serieus!

Zorg dat de Eerste Hulp & BHV-organisatie ook binnen uw bedrijf goed geregeld is en neem vrijblijvend contact met ons op, wij komen graag eens bij u langs om Hodas verder toe te lichten. .

 

 

Navigatie