Is BHV verplicht?

Ja, BHV is verplicht. In de Arbowet staat vermeld dat bedrijven verplicht zijn doeltreffende maatregelen te nemen met betrekking tot de bedrijfshulpverlening. Onderdeel hiervan is, dat bedrijven altijd voldoende materialen aanwezig moeten hebben om in álle gevallen adequate eerste hulp te kunnen verlenen. 

 

Om dit te borgen moet er rekening gehouden worden met de aanwezigheid, houdbaarheid en verbruik van materialen. Er moet dus regelmatig een controle uitgevoerd worden om zo alle materialen compleet te houden en te allen tijde voldoende materialen aanwezig te hebben. Door middel van het Hodas systeem weet u precies wanneer materialen aan vervanging toe zijn, en wanneer materialen aangevuld moeten worden zodat u altijd voldoende materiaal in huis hebt. 

Om de risico's binnen het bedrijf in kaart te brengen is het verplicht om een RI&E-analyse uit te laten voeren door een veiligheidskundige. De kennis van de BHV'er en het type materialen dient te worden afgestemd op de bijbehorende risico's die er zijn binnen het bedrijf. 

 

Bij het bepalen van het aantal BHV’ers moet er rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en het risico op ongevallen dat binnen het bedrijf aanwezig is. Dit aantal is niet wettelijk vastgelegd. BHV’ers volgen een opleiding die elk jaar herhaald dient te worden. Er moet ook rekening mee gehouden worden dat een calamiteit altijd plaats kan vinden. Wanneer een BHV’er niet aanwezig is, moet er een vervangende BHV’er aanwezig zijn. 

Navigatie