RI&E-Analyse

RI&E is een afkorting voor Risico-inventarisatie & -evaluatie
 


Werkgevers, werknemers en overheid hebben een groot gemeenschappelijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden.

Voor meer toelichting op dit onderwerp kunt u HIER klikken voor de juiste pagina op de website van de overheid.
 
Hodas heeft mogelijkheden om u via haar contacten met de juiste mensen in contact te brengen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

 

Navigatie