Verbanddoos BHV

 
Artikelnummer: Vbd.reg.BHV

U kunt dit product niet (meer) aankopen maar wel uw eigen product in Hodas registreren voor onderhoud.

Uw eigen product registreren

 

In 1994 werd de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet) van kracht waarin ook de opzet van de bedrijfshulpverlening werd geregeld. In antwoord hierop heeft Het Oranje Kruis de cursus Kernvaardigheden Eerste Hulp ontwikkeld. De cursus omvat de meest noodzakelijke hulp die kan en moet worden verleend als men wordt geconfronteerd met een ongeval of een plotseling optredende ziekte en komt hiermee tegemoet aan de eisen gesteld in de wet (artikel 15, lid 3 "het verlenen van eerste hulp" van de Arbo-wet 1998).

 

Met de invoering van de Arbowet zijn ook de tot dan toe gehanteerde publicatiebladen P-1 en P-2, welke de inhoud en richtlijnen van de "Verbanddoos A" en de "Verbanddoos B" regelde, komen te vervallen.

 

De verbanddoos HODAS 10 is onze basis verbanddoos voor laag-risico gebieden tot een aantal van 10 personen en de verbanddoos HODAS 25 is onze basis verbanddoos voor laag-risico gebieden tot een aantal van 25 personen. Voor omgevingen met nog grotere werknemersaantallen is de verbanddoos HODAS 45 is onze basis verbanddoos voor laag-risico gebieden tot een aantal van 45 personen leverbaar.

Navigatie