Ruilabonnement voorwaarden

Op het Hodas-verbanddozen ruilabonnement gelden de volgende leveringsvoorwaarden:

 • Het Hodas-ruilabonnement is enkel toepasbaar op verbanddozen uit het Hodas assortiment.
 • Het tweede jaar dat u gebruik maakt van het Hodas-verbanddozen ruilabonnement ontvangt u 2% korting, en het derde jaar 5% korting. De jaren hierna ontvangt u altijd 5% korting.
 • Wanneer u het abonnement direct voor 2 of 3 jaar afsluit, ontvangt u direct bijbehorende korting (2% bij 2-jarig abonnement, 5% bij 3-jarig abonnement).
 • Wanneer de zegel van de Hodas-verbanddoos verbroken is, dient er een ruiling gedaan te worden. Alleen dan kan Hodaseen volledig gevulde Hodas-verbanddoos garanderen.
 • Het abonnement moet voor alle aanwezige Hodas-verbanddozen worden afgesloten.
 • Het abonnement wordt door middel een maandelijkse automatische incasso afgeschreven of voor een jaar vooruit betaald.
 • Men bepaalt een risicoprofiel voor de gehele organisatie, dus niet per Hodas-verbanddoos.

 

 • Hodasvoert jaarlijks een evaluatie uit en geeft advies omtrent het risicoprofiel, en kan het abonnement in overleg met u verhogen of verlagen.
 • De Hodas-verbanddozen dienen éénmalig te worden aangeschaft, of staan al in Hodasgeregistreerd.
 • Het maandbedrag wordt automatisch aangepast naar aanleiding van het aantal Hodas-verbanddozen dat geregistreerd staat in Hodas. Wanneer er Hodas-verbanddozen vervallen, wordt dit bedrag lager. Wanneer er extra Hodas-verbanddozen geregistreerd worden, wordt het maandbedrag hoger.
 • Hodasbehoudt te allen tijde het recht om het abonnement te beëindigen.
 • Dit geldt voornamelijk bij ongebruikelijk gedrag omtrent ruilingen, zoals een volledig lege Hodas-verbanddoos retourneren voor een ruiling. 

Navigatie