Voedingsindustrie en HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points en is een richtlijn voor bedrijven die met voedings- en levensmiddelen werken. De Nederlandse betekenis van HACCP is ‘gevarenanalyse en kritische controlepunten’. 

 

Alle bedrijven die werkzaamheden met betrekking tot bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van voedings- en levensmiddelen uitvoeren dienen zich aan de controlepunten van HACCP te houden. Met behulp van alle controlepunten wordt er gezorgd dat het gehele productieproces met zo min mogelijk risico’s gebeurt. De HACCP verbanddozen van Hodas zijn ontwikkeld op basis van de wettelijk vastgestelde controlepunten en voldoen dan ook aan bijbehorende wetgeving.

  

Blauwe pleisters en verbandmiddelen

 

De HACCP-verbanddozen zijn uitgerust met de zogenaamde blauwe pleisters en blauwe verbandmiddelen. Dankzij de herkenbare kleur vallen deze blauwe EHBO-producten goed op, wanneer de pleisters loslaten zijn ze snel te spotten tussen de producten waarmee gewerkt wordt. 

 

Naast de herkenbare kleur zit er een metalen detectiestrip in het verband en de pleisters. Verpakte producten worden bijna altijd, voordat deze aan de verkooppunten worden geleverd, door een metaaldetector gehaald. Indien er in een product een pleister of stukje verband zit, wordt dit gedetecteerd door de metaaldetector.

 

 

 

                    

Navigatie